Visuele Lasinspectie

Her-Certificering

VTw certificering vernieuwen

Om een certificering als visuele lasinspecteur te behouden, moeten inspecteurs voldoen aan bepaalde vereisten en richtlijnen van de certificeringsinstantie. 

Hier zijn enkele algemene stappen die kunnen worden genomen om een certificering te behouden:

 Jaarlijkse meetrapporten

Om na 5 jaar te kunnen her-certificeren dient de lasinspecteur zijn werkervaring aan te tonen via een logboek of anderzijds en dient jaarlijks minimaal 2 getekende inspectierapporten te kunnen overleggen. Door jaarlijks deel te nemen aan een terugkomdag wordt aan deze vereiste voldaan. 

 Jaarlijkse ogentest

Het belangrijkste meetinstrument dat bij visuele inspecties gebruikt wordt is het oog. Om er zeker van te zijn dat inspecties op het juiste kwaliteitsniveau uitgevoerd worden, dienen de ogen van een lasinspecteur ieder jaar gemeten te worden om te kunnen bewijzen dat aan de vereisten van de ISO9712 kan worden voldaan. Door jaarlijks deel te nemen aan een terugkomdag wordt aan deze vereiste voldaan. 

 Certificaat verlenging na 5 jaar

Na 5 jaar dient de certificering verlengt te worden door de jaarlijkse meetrapporten en ogentesten, samen met een certificatieovereenkomst in te dienen ter goedkeuring. Indien hier niet aan kan worden voldaan is geen her-certificering mogelijk. DTO kan helpen om er voor zorg te dragen dat aan de vereisten wordt voldaan, zodat bij een her-certifcering geen problemen optreden. 

 Her-certificering na 10 jaar

Om na 10 jaar een VTw certificering te verlengen dient aan de vereisten van de 5 jaarlijkse verlenging te worden voldaan en opnieuw een praktijk meetexamen opnieuw te worden afgelegd. 

Ondersteuning bij certificering

DTO kan support bieden over de volledige geldigheidstermijn van iedere certificering, van nieuwe certificeringen totaan het helpen met vernieuwen van certificeringen na 5 en/of 10 jaar. DTO kan hierbij volledige ontzorging aanbieden. We komen graag in contact om de mogelijkheden te bespreken.