Visuele Lasinspectie

VTw-2 cursus

Visuele lasinspecteur level 2: 
Opleiding tot VTw-2

VTw level 2 inspecteurs moeten in staat zijn om lasfouten te identificeren en te rapporteren, en hebben een dieper begrip van de lasprocessen en de materialen die worden gelast. VTw level 2 certificering is geschikt voor professionals die al enige ervaring hebben in de visuele inspectie van lasverbindingen.

De gecertificeerde VTw-2 lasinspecteur is in staat om:
- De NDO techniek voor de te gebruiken onderzoekstechniek te kiezen
- De toepasbaarheidsgrenzen van de onderzoeksmethode aan te geven
- NDO-codes, -normen, -specificaties te vertalen in NDO instructies
- Apparatuur instellingen in te regelen en te verifiëren
- Onderzoek uit te voeren en er toezicht op te houden
- Resultaten te interpreteren en te evalueren
- Alle taken op of beneden niveau 2 uit te voeren en er toezicht op te houden
- Personeel op of beneden niveau 2 te begeleiden
- Rapporten van NDO resultaten op te stellen.

Elk niveau van VTw certificering vereist een examen om te behalen en heeft een geldigheidsduur van een aantal jaren. Om de certificering te behouden, moet de inspecteur aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van opleiding, ervaring en bijscholing. Het is ook mogelijk om van het ene niveau naar het andere door te groeien door aan bepaalde eisen te voldoen.

De opleiding tot VTw-2 lasinspecteur bevat 5 lesdagen en een examendag. Hierbij geeft de opleiding inzicht in alle aspecten van het visueel beoordelen van laswerk en voldoet aan alle eindtermen van de EN 473 / ISO 9712 ​en een internationaal erkende certificering verkregen.

 ​Doel

Het vergroten van kennis op het gebied van visuele inspectie van gelaste delen. Door extra theoretische- en praktische kennis bent u na de opleiding in staat om zelfstandig werkstukken visueel te beoordelen. Een persoon gecertificeerd op level 2 heeft de bekwaamheid bewezen om visuele inspectie uit te voeren en te beoordelen volgens vastgestelde en erkende procedures.

 Doelgroep

De opleiding ‘Visueel Lasinspecteur VT-w level 2’ is bedoeld voor uitvoerende lassers, lassersbazen, QA/QC medewerkers en inspecteurs die meer inzicht willen krijgen op de visuele controle van het laswerk.

 ​Werkgelegenheid

De opleiding ‘Visueel Lasinspecteur VT-w level 2' bestaat uit 5 lesdagen waar de visuele inspectie van laswerk zowel theoretisch als praktisch aan bod zal komen. De opleiding wordt daarna afgerond met een theoretisch- en praktisch examen.
De volgende onderdelen komen tijdens de lessen aan bod:
- Principes van visueel beoordelen 
- Visuele inspectietechnieken 
- Inspectiekarakteristieken en toepassingen 
- Lasprocessen en materialen 
- Rapporteren 
- Inspectie tijdens bedrijf, revisie en onderhoud 
- Overige NDO-technieken 
- Veiligheid en certificeren

 ​Internationale certificering en erkenning

De opleiding wordt afgerond met een theoretisch- en praktisch examen onder toezicht en verantwoording van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL). Het certificaat is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie conform ISO17024 onder toezicht en verantwoording van het NIL. 

 Lesgeld

De kosten van de opleiding zijn € 2.600,- (ex. BTW).
Dit is inclusief alle lessen, lesboek, ogentest, examen en lunch tijdens de lesdagen. 

 ​Startdatum

De startdata staan in onze opleidingskalender. 

 Overige informatie en aanmelden

Voor meer informatie zijn we per email info@DTO-Breda.nl of telefoon bereikbaar 076-8875503. 
Aanmelden is mogelijk via de aanmeldingspagina.