Visuele Lasinspectie

Nieuwe certificering

Nieuwe VTw certificering behalen

Een certificering voor visuele lasinspecteurs is een belangrijke manier om de kwaliteit en integriteit van laswerk te waarborgen. Het certificeringsproces zorgt ervoor dat de inspecteur een bepaald niveau van kennis en vaardigheden heeft om lasfouten te detecteren en te beoordelen.

Het certificeringsproces omvat een combinatie van theoretische kennis, praktische vaardigheden en ervaring in de branche. Om een certificering te behalen, moeten inspecteurs een examen afleggen dat bestaat uit theoretische en praktische onderdelen. Het examen wordt afgenomen door een Nederlands Instituur voor Lastechniek (NIL) en er wordt gecertificeerd volgens de ISO9712 en volgende de volgende standaarden:

- NEN-EN-ISO 5817: Steel, Nickel, Titanium and their alloys, according
- NEN-EN-ISO 10042: Aluminum and their alloys, according

Na het behalen van de certificering moeten visuele lasinspecteurs hun kennis en vaardigheden blijven onderhouden en bijwerken om hun certificering te behouden. informatie is te vinden op de pagina over her-certificering

Een nieuwe VTw certificering bevat de volgende onderdelen:

 Opleiding en examen

Om te kunnen certificeren dient een VTw opleiding gevolgd te worden en zowel de theoretische als praktische onderdelen van het VTw examen met een minimaal beoordelingsniveau behaald te worden. 

 Ogentest

Het belangrijkste meetinstrument dat bij visuele inspecties gebruikt wordt is het oog. Om er zeker van te zijn dat inspecties op het juiste kwaliteitsniveau uitgevoerd worden, dienen de ogen van een lasinspecteur gemeten te worden om te kunnen bewijzen dat aan de vereisten van de ISO9712 kan worden voldaan. Dit is onderdeel van de VTw opleiding.

 Certificering

Na het volgen van de opleiding tot VTw lasinspecteur, behalen van het examen, overleggen van een ogentest en de juiste documentatie wordt een certificering afgegeven volgens het niveau dat gevolgd is. Dit is 10 jaar gelding, maar dient na 5 jaar verlengt te worden volgende de vereisten tot her-certificering.

VTw opleiding

Tijdens de VTw-1 en VTw-2 opleidingen worden alle aspecten besproken en opgeleid tot het goed kunnen volbrengen van het examen. Meer informatie hierover is terug te lezen op de pagina over opleidingen