Visuele Lasinspectie

Ondersteuning

Totale ondersteuning van lasinspectie

Als organisatie is het belangrijk om te zorgen voor juiste ondersteuning van lasinspecteurs om ervoor te zorgen dat ze effectief hun werk kunnen doen en aan de gestelde eisen en specificaties kunnen voldoen en alle certificeringen altijd van kracht zijn. 

Hieronder vind je een aantal zaken die kunnen bijdragen aan deze totale ondersteuning en waar DTO een organisatie mee kan helpen:

  Opleiding en certificering

Zorg ervoor dat de lasinspecteurs de nodige opleiding en certificering krijgen, zodat ze de vereiste kennis en vaardigheden hebben om lasinspecties uit te voeren.

 Meetmiddelen

Zorg ervoor dat de lasinspecteurs beschikken over de juiste meetmiddelen om de lasverbindingen te inspecteren en te meten. Details worden tijdens de VTw opleidingen besproken en DTO kan hierin adviseren

  Terugkomdagen

Tijdens de terugkomdagen voor lasinspecteurs worden ervaringen uitgewisseld en nieuwe ontwikkelingen besproken en hun kennis en vaardigheden bij te spijkeren. Tijdens de terugkomdagen worden praktijkmetingen en ogentesten afgenomen om een continue geldigheid van de VTw certificering te waarborgen.