Visuele Lasinspectie

VTw-1 cursus

Visuele lasinspect​eur level 1: 
Opleiding tot VTw-1

VTw level 1 is het eerste niveau van visuele lasinspectie en is bedoeld voor personen zonder ervaring in de visuele inspectie van lasverbindingen. VTw level 1 certificering vereist kennis van lasprocessen, lasfouten, en visuele inspectietechnieken.

De gecertificeerde VTw-1 lasinspecteur is in staat om:
- Het opstellen van NDO apparatuur
- Het uitvoeren van het onderzoek
- Het vastleggen en klasseren van de onderzoeksresultaten volgens vastgelegde criteria
- Het rapporteren van de resultaten

De VTw-1 certificaathouder mag hierbij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de keuze van de te gebruiken onderzoeksprocedure of –techniek, noch voor de beoordeling van de onderzoeksresultaten.

Elk niveau van VTw certificering vereist een examen om te behalen en heeft een geldigheidsduur van een aantal jaren. Om de certificering te behouden, moet de inspecteur aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van opleiding, ervaring en bijscholing. Het is ook mogelijk om van het ene niveau naar het andere door te groeien door aan bepaalde eisen te voldoen.

De opleiding tot VTw-1 lasinspecteur bevat 3 lesdagen en een examendag. Hierbij geeft de opleiding inzicht in alle aspecten van het visueel beoordelen van laswerk en voldoet aan alle eindtermen van de EN 473 / ISO 9712 en een internationaal erkende certificering verkregen.

 ​Doel

Het vergroten van kennis op het gebied van visuele inspectie van gelaste delen. Door extra theoretische- en praktische kennis bent u na de opleiding in staat om zelfstandig werkstukken visueel te beoordelen. Een persoon gecertificeerd op level 1 heeft de bekwaamheid bewezen om visuele inspectie uit te voeren ​onder instructie van een VTw-2 lasinspecteur.

 Doelgroep

De opleiding ‘Visueel Lasinspecteur VT-w level 1’ is bedoeld voor uitvoerende lassers, die meer inzicht willen krijgen op de visuele controle van het laswerk en visuele inspecties dienen uit te voeren onder instructie van een VTw-2 lasinspecteur.

  Werkgelegenheid

De opleiding ‘Visueel Lasinspecteur VT-w level 1' bestaat uit 3 lesdagen waar de visuele inspectie van laswerk zowel theoretisch als praktisch aan bod zal komen. De opleiding wordt daarna afgerond met een theoretisch- en praktisch examen.
De volgende onderdelen komen tijdens de lessen aan bod:
- Principes van visueel beoordelen 
- Visuele inspectietechnieken 
- Inspectiekarakteristieken en toepassingen 
- Lasprocessen en materialen 
- Rapporteren 
- Inspectie tijdens bedrijf, revisie en onderhoud 
- Overige NDO-technieken 
- Veiligheid en certificeren

 ​Internationale certificering en erkenning

De opleiding wordt afgerond met een theoretisch- en praktisch examen onder toezicht en verantwoording van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL). Het certificaat is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie conform ISO17024 onder toezicht en verantwoording van het NIL. 

 Lesgeld

De kosten van de opleiding zijn € 2.050,- (ex. BTW).
Dit is inclusief alle lessen, lesboek, ogentest, examen en lunch tijdens de lesdagen. 

 ​Startdatum

De startdata staan in onze opleidingskalender. 

 Overige informatie en aanmelden

Voor meer informatie zijn we per email info@DTO-Breda.nl of telefoon bereikbaar 076-8875503. 
Aanmelden is mogelijk via de aanmeldingspagina.