Visuele Lasinspectie

Opleiding

Opleiding en training

Visuele lasinspectie is een belangrijk onderdeel van de opleiding en training van lasinspecteurs en lassers. ​Door te leren hoe lasfouten gedetecteerd kunnen worden, kan een lasser hierop corrigeren en kan de kwaliteit en veiligheid van laswerk worden verbeterd.

VTw niveau / level

Als je een carrière als visuele lasinspecteur wilt nastreven, zijn er verschillende opleidingsmogelijkheden beschikbaar om je voor te bereiden op het werk. Op diverse niveau's (levels) zijn lasinspecteurs werkzaam.  

Deze programma's omvatten theoretische lessen over lasnormen, lasdefecten en inspectietechnieken, evenals praktijktraining in visuele inspectie en het gebruik van meetmiddelen.

VTw Level 1
VTw-1

Dit is het eerste niveau van visuele lasinspectie en is bedoeld voor personen zonder ervaring in de visuele inspectie van lasverbindingen. VTw level 1 certificering vereist kennis van lasprocessen, lasfouten, en visuele inspectietechnieken.

Lasinspecties kunnen onder leiding van een VTw-2 kunnen uitgevoerd.

Lees verder voor meer informatie:

VTw-1 Cursus

VTw Level 2
VTw-2

VTw level 2 inspecteurs moeten in staat zijn om lasfouten te identificeren en te rapporteren, en hebben een dieper begrip van de lasprocessen en de materialen die worden gelast. 

VTw level 2 certificering is geschikt voor professionals die al enige ervaring hebben in de visuele inspectie van lasverbindingen.

Lees verder voor meer informatie:

VTw-2 Cursus

Jaarlijkse
Terugkomdag

Een terugkomdag voor VTw's is bedoeld om hun kennis en vaardigheden op het gebied van visuele lasinspectie op te frissen en te updaten. 

Tevens wordt door het meten van werkstukken en een oogmeting het bijhouden en de mogelijkheid voor hercertificeren gegarandaard. 

Lees verder voor meer informatie:

Terugkomdag

Materialen en werkstukken praktijkmetingen

Tijdens de opleidingen worden door de VTw studenten diverse werkstukken gemeten van verschillende materialen (staal, RVS, aluminium en kunststof) om uiteindelijk een certificering voor de volgende standaarden en daarbij behorende materialen te behalen:

- NEN-EN-ISO-5817: Steel, Nickel, Titanium and their alloys, according
- NEN-EN-ISO 10042: Aluminum and their alloys, according 

De kunststof werkstukken zijn direct gegoten van een mal komende van daarwerkelijke werkstukken met diverse onvolkomendheden. Aangezien we hiermee werken kunnen we met de hele klas tegelijk dezelfde werkstukken beoordelen, waarbij de docent deze direct klassikaal kan bespreken en in detail uitleggen. 

In-company opleiding

Indien er meerdere visuele inspecteurs opleiding dienen te worden is het ook mogelijk om dit intern te organiseren. DTO bespreekt graag de mogelijkheden.

In-company VTw opleidingen