Visuele Lasinspectie

Lasonvolkomenheid of lasfout

Wanneer wordt een lasonvolkomenheid een lasfout

Lassen is een bijzonder process zoals ook beschreven in de ISO9001 kwaliteitsstandaard. Dit betekend dat na het lassen niet met 100% zekerheid vast te stellen is of een las zonder mogelijke lasfouten is gemaakt. Dit kan alleen vastgesteld worden door de las te beproeven waarbij door destructief onderzoek de las kapot gemaakt wordt. Hierdoor is een las echter niet meer te gebruiken. 

Om toch een indicatie te geven of een las voldoet aan de gestelde eisen kan er door niet destructief onderderzoek (NDO) een beoordeling van de las gemaakt worden. Het visuele lasonderzoek is een NDO techniek die bij lassen veel wordt toegepast en iedere bevinding wordt al lasonvolkomenheid aangemerkt.

Een lasonvolkomenheid wordt beschouwd als een lasfout wanneer deze de kwaliteit en prestaties van de lasverbinding negatief beïnvloedt en het totaal aan lasonvolkomenheden niet meer volgens de gestelde criteria acceptabel zijn. Dit kan het geval zijn als de lasonvolkomenheid de sterkte van de lasverbinding vermindert, de levensduur van de lasverbinding verkort of de lasverbinding onbruikbaar maakt voor de beoogde toepassing.

Er zijn verschillende soorten lasonvolkomenheden, zoals scheuren, porositeit, incomplete lassen en lasspatten. Sommige van deze lasonvolkomenheden kunnen worden getolereerd, afhankelijk van de toepassing en de gestelde eisen aan de lasverbinding. Als een lasonvolkomenheid echter de kwaliteit van de lasverbinding in gevaar brengt, wordt deze beschouwd als een lasfout en moet deze worden gerepareerd of verwijderd. 

Het is daarom belangrijk om lasinspecties uit te voeren om eventuele lasonvolkomenheden te identificeren en te beoordelen of deze al dan niet aanvaardbaar zijn volgens de gestelde eisen en specificaties. Een goed getrainde en gecertificeerde lasinspecteur kan hierbij helpen en zorgen voor een juiste beoordeling van de kwaliteit van de lasverbinding.

Waarom visuele lasinspectie?